Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12656536
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 357/2019

Wydział Środowiska i Zieleni zaprasza do złożenia oferty na wykonanie koncepcji rewitalizacji stawu przy ul. Poznańskiej w Toruniu, działka o nr ew. 607 obręb 70 Toruń

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
30.08.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
09.09.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :inf o wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Jolanta Swinarska
Data wytworzenia: 30-08-2019
Kto opublikował: Halina Pomianowska
Data publikacji: 30-08-2019 11:35:37
Kto zmodyfikował: Anna Falkowska
Data ostatniej modyfikacji: 10-09-2019 14:57:27
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A