Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657788
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 358/2019

Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Skwery wśród nas" - wykonanie zagospodarowania na bazie projektu koncepcyjnego.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
30.08.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
07.09.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Inwentaryzacja terenu zieleni na rondzie u zbiegu ulic: Grzybowej z Borowikową
- :Karta inwentaryzacyjna zieleni przy ścieżce rowerowej na ul. Rudackiej
- :Karta inwentaryzacyjna zieleni ul. Grzybowa
- :Projekt terenu zieleni przy ścieżce rowerowej na ul. Rudackiej
- :Projekt zagospodarowania terenu zieleni na rondzie u zbiegu ulic: Grzybowej z Borowikową
- :Projekt zagospodarowania terenu zieleni przy rondzie na ul. Kościelnej
- :Projekt zagospodarowania terenu zieleni przy skrzyżowaniu ul. Okólnej i ul. Strzałowej
- :przedmiar
- :Spis roślinności do usunięcia ul. Grzybowa
- :Spis roślinności przy ul. Strzałowej
- :Spis roślinności przy ul. Grzybowej
- :Spis roślinności przy ul. Kościelna
- :Spis roślinności przy ul. Rudacka
- :informacja o wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Jolanta Swinarska
Data wytworzenia: 30-08-2019
Kto opublikował: Anna Falkowska
Data publikacji: 30-08-2019 13:40:51
Kto zmodyfikował: Anna Falkowska
Data ostatniej modyfikacji: 09-09-2019 15:18:35
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A