Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 08.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13173329
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 122.1.6733/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw płynnych przy ul. Łyskowskiego 8 w Toruniu (część działki nr 49/33, obręb 51)

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
02.09.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Agnieszka Mikielska
Data wytworzenia: 02-09-2019
Kto opublikował: Dawid Kołodzicki
Data publikacji: 02-09-2019 14:20:19
Kto zmodyfikował: Dawid Kołodzicki
Data ostatniej modyfikacji: 02-09-2019 14:23:35
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A