Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 08.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13173313
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Petycje 15/2019

Petycja w sprawie społecznych opiekunów zieleni.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
02.09.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :odpowiedź
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marcin Łowicki
Data wytworzenia: 02-09-2019
Kto opublikował: Anna Falkowska
Data publikacji: 02-09-2019 16:03:01
Kto zmodyfikował: Anna Falkowska
Data ostatniej modyfikacji: 02-09-2019 16:05:28
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A