Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657599
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 366/2019

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty na budowę wieży widokowej na obszarze Doliny Drwęcy w Toruniu, 87-100 Toruń, ulica Turystyczna 130, działka ewid. nr 527 w obrębie nr 61, jednostka ewidencyjna: 046301_1, Toruń.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
04.09.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Tekst ujednolicony dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Slawomir Wiśniewski
Kto wytworzył: Dariusz Polcyn
Data wytworzenia: 04-09-2019
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 04-09-2019 13:06:02
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 04-09-2019 13:10:27
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A