Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 08.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13173620
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 103/2019

Obwieszczenie zawiadamiające o postanowieniu o uzupełnienie złożonego wniosku znak: WAiB.6740.1.652.1617.2019.WS oraz o zawiadomieniu (uzupełniającym) informującym strony postępowania o jego wszczęciu znak: WAiB.6740.1.652.1616.2019.WS w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej: rozbudowę w poziomie parteru (nad istniejąca piwnicą) budynku usługowo – mieszkalnego przy ul. Długiej 8 w Toruniu, dz. nr 2/4, 2/20, obręb 37

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
06.09.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Betata Gutkowska
Data wytworzenia: 06-09-2019
Kto opublikował: Wioleta Sałatowska
Data publikacji: 06-09-2019 13:47:50
Kto zmodyfikował: Wioleta Sałatowska
Data ostatniej modyfikacji: 06-09-2019 13:52:22
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A