Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657732
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 381/2019

Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. „Remont budynku weterynaryjnego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu”.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
12.09.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
21.09.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Zał. nr 1 - obmiar
- :Inf. o wyborze.
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Jolanta Swinarska
Data wytworzenia: 12-09-2019
Kto opublikował: Anna Falkowska
Data publikacji: 12-09-2019 15:30:20
Kto zmodyfikował: Anna Falkowska
Data ostatniej modyfikacji: 01-10-2019 13:12:29
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A