Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657729
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 112/2019

Przetarg nieograniczony na budowę toalety miejskiej na Placu Podominikańskim przy ul. Dominikańskiej 7 w Toruniu”.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
13.09.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :siwz
- :wzór umowy
- :zalacznik_do_wzoru_umowy
- :tabela wynagrodzenia ryczałtowego
- :klauzula informacyjna
- :aneks_do_projektu
- :przedmiar
- :szczegoly_scian_zewnetrznych
- :tom_1
- :tom_2
- :aneks_aktualizacja
- :zestawienie ofert
- :unieważnienie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: Kamila Góral
Data wytworzenia: 13-09-2019
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 13-09-2019 10:04:21
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 08-10-2019 11:57:02
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A