Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12656610
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 114/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 2.09.2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. WGN.7125.2.11.2018.BŚ

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
16.09.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Barbara Ścigalska
Kto wytworzył: Barbara Ścigalska
Data wytworzenia: 02-09-2019
Kto opublikował: Barbara Ścigalska
Data publikacji: 16-09-2019 08:29:53
Kto zmodyfikował: Barbara Ścigalska
Data ostatniej modyfikacji: 16-09-2019 08:51:51
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A