Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12656437
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 383/2019

Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: • zakup i dostarczenie bezprzewodowych punktów dostępowych • zakup i dostarczenie routerów • montaż dostarczonych urządzeń w przygotowanej do tego celu infrastrukturze Zamawiającego. • konfiguracja portalu dla gości • Autoryzacja „gości” – w ramach zadania pn. „Budowa miejskiej sieci Wi-Fi w Toruniu” wraz ze świadczeniem usługi asysty technicznej przez okres 1 roku. Asysta techniczna świadczona będzie na nowo zainstalowane punkty dostępowych oraz na już istniejące 11 punktów w 6 lokalizacjach.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
16.09.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
24.09.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Miejsca montażu mapy
- :Odpowiedzi na pytania 1
- :Odpowiedzi na pytania 2
- :Odpowiedzi na pytania 3
- :Odpowiedzi na pytania 4
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Mariusz Szefera
Data wytworzenia: 16-09-2019
Kto opublikował: Grzegorz Hrynek
Data publikacji: 16-09-2019 09:08:38
Kto zmodyfikował: Grzegorz Hrynek
Data ostatniej modyfikacji: 20-09-2019 12:36:40
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A