Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 08.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13173340
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zarządzenie PMT 280/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia dotyczącego powołania Zespołu ds. nadzoru nad zamówieniem roboty budowlane "Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. "Minikoperniki"),podprojekt "Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjna edukację w regionie kujawsko-pomorskim"

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
30.08.2019
Data wejścia w życie:
30.08.2019
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Zarządzenie PMT 49/2018


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Sławomir Wiśniewski
Data wytworzenia: 30-08-2019
Kto opublikował: Maria Wiśniewska
Data publikacji: 16-09-2019 09:59:33
Kto zmodyfikował: Maria Wiśniewska
Data ostatniej modyfikacji: 16-09-2019 10:01:23
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A