Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.05.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.6740.15/2019

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy ulicy Mazowieckiej w Toruniu

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
16.09.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
01.10.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 16-09-2019
Kto opublikował: Aleksandra Góra
Data publikacji: 16-09-2019 13:20:02
Kto zmodyfikował: Aleksandra Góra
Data ostatniej modyfikacji: 16-09-2019 13:23:53
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A