Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.05.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 157.6733/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części hali magazynowej na halę produkcyjną (produkcja elementów z żywic poliestrowych) na terenie położonym przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 89A w Toruniu (część działki nr 154/14 obręb 45).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
17.09.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Agnieszka Mikielska
Data wytworzenia: 17-09-2019
Kto opublikował: Dawid Kołodzicki
Data publikacji: 17-09-2019 08:35:32
Kto zmodyfikował: Dawid Kołodzicki
Data ostatniej modyfikacji: 17-09-2019 08:36:31
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A