Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12656942
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 195/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
12.09.2019
Data wejścia w życie:
01.10.2019
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik - WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z PROGRAMU „POMAGAMY”
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019r. poz. 4940
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 101/2019


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 17-09-2019
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 17-09-2019 11:43:07
Kto zmodyfikował:
Data ostatniej modyfikacji: 05-12-2019 13:37:23
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A