Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 12.11.2019

Liczba wejść na stronę: 11091682
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 120/2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do zbycia na rzecz osoby prawnej w drodze zamiany (WGN.6823.2.2018.JF)

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
17.09.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Wydział Gospodarki Nieruchomości
Data wytworzenia: 16-09-2019
Kto opublikował: Barbara Ścigalska
Data publikacji: 17-09-2019 14:07:58
Kto zmodyfikował: Barbara Ścigalska
Data ostatniej modyfikacji: 17-09-2019 14:11:45
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A