Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657151
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 4.6220.2018.1/2019

Informacja Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa instalacji plazmowej w Toruniu przy ul. Płaskiej 24A, 26 (dz. 32/33 - powstała z podziału działki 32/24, 213/3, 211/32, 199/6 - obręb 45)"

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
17.09.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
18.10.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 17-09-2019
Kto opublikował: Aleksandra Góra
Data publikacji: 17-09-2019 15:36:51
Kto zmodyfikował: Aleksandra Góra
Data ostatniej modyfikacji: 17-09-2019 15:40:59
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A