Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657129
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 389/2019

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego i składanie ofert na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Program modernizacji przystanków autobusowych w Toruniu na lata 2020 – 2021”

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
18.09.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Zał nr 1 SOPZ
- :zał nr 1 SOPZ mapy cz.1
- :zał nr 1 SOPZ mapy cz.2
- :zał nr 2 formularz ofertowy
- :zał nr 3 wykaz osób
- :zał nr 4 wykaz usług
- :Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Tekst ujednolicony dokumentu: w formacie pdf

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marcin Kowallek
Data wytworzenia: 18-09-2019
Kto opublikował: Aurelia Kaszlewicz
Data publikacji: 18-09-2019 12:39:14
Kto zmodyfikował: Aurelia Kaszlewicz
Data ostatniej modyfikacji: 16-10-2019 14:16:45
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A