Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.05.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 390/2019

Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto, dla każdego punktu kamerowego oddzielnie, wykonania określonego w załączniku zakresu prac przy budowie przyłączy światłowodowo-energetycznych dla 6 nowych punktów kamerowych miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w Toruniu.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
18.09.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
21.09.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Zał. nr 1 - prace budowlane
Tekst ujednolicony dokumentu:
Załączniki:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Krzysztof Mitręga
Data wytworzenia: 18-09-2019
Kto opublikował: Anna Białecka
Data publikacji: 18-09-2019 13:23:01
Kto zmodyfikował: Anna Białecka
Data ostatniej modyfikacji: 18-09-2019 13:40:39
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A