Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657357
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 118/2019

Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z instalacją i konfiguracją Kupującemu systemu zarządzania danymi

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
18.09.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :118_2019_siwz_18_09
- :118_2019_umowa_18_09
- :118_2019_umowa_pdf_18_09
- :118_2019_specyfikacja_zal_do_umowy_18_09
- :118_2019_otwarcie_ofert_26_09
- :informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 18-09-2019
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 18-09-2019 13:49:38
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 16-10-2019 10:01:05
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A