Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657349
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 121/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 września 2019 r. Nr WGN.6840.1.19.2018.EK w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Mazurska 2-2A/Dworcowa 25A).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
18.09.2019
Data wejścia w życie:
19.09.2019
Utrata mocy:
10.10.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Łukasz Kowalkowski
Data wytworzenia: 18-09-2019
Kto opublikował: Elżbieta Koblańska
Data publikacji: 18-09-2019 15:02:01
Kto zmodyfikował: Elżbieta Koblańska
Data ostatniej modyfikacji: 18-09-2019 15:06:39
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A