Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657762
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 33/2019

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości należącej do dłużnika o powierzchni 39,80m2 położonej:87-100 Toruń, ul. Młodzieżowa 19/25

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
19.09.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :w formacie (.pdf)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Dariusz Zimny
Data wytworzenia: 19-09-2019
Kto opublikował: Małgorzata Orgacka
Data publikacji: 19-09-2019 13:21:58
Kto zmodyfikował: Małgorzata Orgacka
Data ostatniej modyfikacji: 14-10-2019 13:06:34
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A