Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.05.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 394/2019

Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn."Remont kojców dla psów" w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Toruniu

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
19.09.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
04.10.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Zał. 1
- :Zał. 2
- :Inf o wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Jolanta Swinarska
Data wytworzenia: 19-09-2019
Kto opublikował: Halina Pomianowska
Data publikacji: 19-09-2019 15:37:20
Kto zmodyfikował: Anna Falkowska
Data ostatniej modyfikacji: 15-10-2019 14:23:41
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A