Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657028
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 112/2019

obwieszczenie informujące, że w dniu 20 września 2019 r. zostało wydane postanowienie, znak: WAiB.6740.1.685.1735.2019.RO wzywające wnoszącego podanie do dokonania uzupełnień w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej: przebudowę fragmentu elewacji w zakresie dwóch otworów: okiennego i drzwiowego, w parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Łyskowskiego 18A w Toruniu, na terenie dz. nr 49/60 z obrębu 51 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń, prowadzone na wniosek Pana Sebastiana Drzewuckiego zam. przy ul. Tłoczka 10B/35 w Toruniu oraz pismo, znak: WAiB.6740.1.685.1736.2019.RO przekazujące uwagi stron postępowania do ww. inwestycji.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
23.09.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Renata Matuszewska
Data wytworzenia: 23-09-2019
Kto opublikował: Krzysztof Maciejewski
Data publikacji: 23-09-2019 15:18:13
Kto zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
Data ostatniej modyfikacji: 23-09-2019 15:21:31
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A