Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657763
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 410/2019

Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty dotyczącej możliwości współpracy przy organizacji historycznego Balu 100 - Lecia Powrotu Torunia do Wolnej Polski, który odbędzie się 18 stycznia 2020 roku w godz. 20.00 – 05.00 (sobota) w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki przy ul. Aleja Solidarności 1-3 w Toruniu, w zakresie zapewnienia kompleksowej obsługi kelnerskiej i gastronomicznej.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
01.10.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
09.10.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Informacja o wyborze wykonawcy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Mariola Soczyńska
Data wytworzenia: 01-10-2019
Kto opublikował: Maria Pałucka
Data publikacji: 01-10-2019 14:21:12
Kto zmodyfikował: Maria Pałucka
Data ostatniej modyfikacji: 29-10-2019 10:18:59
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A