Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.05.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 148/2019

W dniu 27 września 2019r. Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Opłatek Maltański” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
01.10.2019
Data wejścia w życie:
01.10.2019
Utrata mocy:
08.10.2019
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :w formacie (.pdf)
- :w formacie (.pdf)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Izabela Miłoszewska
Data wytworzenia: 01-10-2019
Kto opublikował: Małgorzata Orgacka
Data publikacji: 01-10-2019 15:14:43
Kto zmodyfikował: Małgorzata Orgacka
Data ostatniej modyfikacji: 07-10-2019 14:06:05
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A