Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657533
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Petycje 17/2019

Petycja w sprawie zapewnienia trwałego, wieloletniego funkcjonowania "Mobilnego Domu Kultury Oryl" w Kaszczorku.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
02.10.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Pismo Przewodniczącego RMT
- :odpowiedź na petycję
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Brak zgody podmiotu składającego
Data wytworzenia: 26-09-2019
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 02-10-2019 14:34:58
Kto zmodyfikował: Joanna Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 28-12-2019 16:00:19
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A