Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 127/2019

Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o. z siedz. przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu dokonały zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienie boczne do posesji 5b przy ul. Zakole w Toruniu (obręb 62, dz. nr 84/12)

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
03.10.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Monika Ferlin
Data wytworzenia: 03-10-2019
Kto opublikował: Małgorzata Rudnicka
Data publikacji: 03-10-2019 09:05:58
Kto zmodyfikował: Małgorzata Rudnicka
Data ostatniej modyfikacji: 03-10-2019 09:08:24
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A