Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657287
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Petycje 18/2019

Petycja w sprawie wprowadzenia możliwości głosowania na członków rad okręgów w formie elektronicznej poprzez dedykowaną platformę internetową.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
04.10.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Opinia Prezydenta Miasta Torunia
- :Pismo przewodnie_rozstrzygnięcie
- :Rozstrzygnięcie petycji - uchwała nr 287/19 Rady Miasta Torunia z dnia 21.11.2019r.
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: stowarzyszenie
Data wytworzenia: 04-10-2019
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 04-10-2019 15:27:41
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 22-11-2019 09:39:24
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A