Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12656878




Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 130/2019

Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Aleksandry Góreckiej i Pana Dariusza Góreckiego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienie boczne wraz z przyłączem na potrzeby posesji przy ul. Relaksowej 5 w Toruniu (dz. nr 257, 284 w obrębie 76) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
11.10.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 11-10-2019
Kto opublikował: Aleksandra Góra
Data publikacji: 11-10-2019 09:40:19
Kto zmodyfikował: Aleksandra Góra
Data ostatniej modyfikacji: 11-10-2019 09:41:26
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A