Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657199
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 129/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 11.10.2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.165.2019.EB

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
11.10.2019
Data wejścia w życie:
11.10.2019
Utrata mocy:
01.11.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Łukasz Kowalkowski
Data wytworzenia: 11-10-2019
Kto opublikował: Elżbieta Bućko
Data publikacji: 14-10-2019 12:55:37
Kto zmodyfikował: Elżbieta Bućko
Data ostatniej modyfikacji: 14-10-2019 12:57:34
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A