Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 08.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13173479
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 136/2019

Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o. z siedz. przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu dot. rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienie boczne do posesji 5b przy ul. Zakole w Toruniu (obręb 62, dz. nr 84/12). (Podstawa prawna art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami)).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
15.10.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 15-10-2019
Kto opublikował: Małgorzata Rudnicka
Data publikacji: 15-10-2019 08:40:54
Kto zmodyfikował: Małgorzata Rudnicka
Data ostatniej modyfikacji: 15-10-2019 08:42:48
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A