Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657419
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 429/2019

Urząd Miasta Torunia poszukuje posiadającego stosowne uprawnienia podmiotu do przeprowadzenia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników administracyjno-biurowych – około 48 osób.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
15.10.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :Formularz ofertowy
- :Informacja o wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BK
Kto wytworzył: Leszek Romanowski
Data wytworzenia: 15-10-2019
Kto opublikował: Marcin Kiczorowski
Data publikacji: 15-10-2019 13:19:48
Kto zmodyfikował: Marcin Kiczorowski
Data ostatniej modyfikacji: 28-10-2019 14:19:40
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A