Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.01.2021

Liczba wejść na stronę: 14463995
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 50.6220.1.2016/2019

Informacja PMT o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "przebudowa i budowa nabrzeża brzegu północnego Portu Zimowego na odcinku ok. 450mb przy ul. Popiełuszki w Toruniu"

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
18.10.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
18.11.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 18-10-2019
Kto opublikował: Aleksandra Góra
Data publikacji: 18-10-2019 14:07:04
Kto zmodyfikował: Aleksandra Góra
Data ostatniej modyfikacji: 18-10-2019 14:10:00
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A