Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 08.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13173613
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zarządzenie PMT 316/2019

w sprawie ustalenia regulaminu kolejnych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Ciekawej 4-8 i Przelot 23-23A, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
02.10.2019
Data wejścia w życie:
02.10.2019
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Wiktor Krawiec
Data wytworzenia: 02-10-2019
Kto opublikował: Maria Wiśniewska
Data publikacji: 21-10-2019 08:54:33
Kto zmodyfikował: Maria Wiśniewska
Data ostatniej modyfikacji: 21-10-2019 08:56:29
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A