Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 08.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13173301
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 134/2019

Przetarg nieograniczony na dostarczenie i posadzenie 80 szt. drzew wraz z ich trzyletnią pielęgnacją na terenie miasta Torunia.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
29.10.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :134_2019_siwz_29_10
- :134_2019_umowa_29_10
- :134_2019_zal1_do_umowy_29_10
- :134_2019_zestawienia_koszt_29_10
- :134_2019_ogl_zmiana_30_10
- :134_2019_otwarcie_ofert_08_11
- :134_2019_informacja_o_wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 29-10-2019
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 29-10-2019 14:43:56
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 31-12-2019 08:05:04
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A