Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.01.2021

Liczba wejść na stronę: 14463866
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 165/2019

Prezydent Torunia ogłasza nabór tematów do Planu konsultacji społecznych na 2020 r. Swoje propozycje mogą zgłaszać mieszkańcy, rady okręgów oraz organizacje pozarządowe, w terminie do 20 listopada 2019 r.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
29.10.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
21.11.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Wzór wniosku (.doc)
- :Wzór listy poparcia (.doc)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 29-10-2019
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 29-10-2019 15:09:01
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 29-10-2019 15:10:37
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A