Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 08.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13173596
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 185.1.6733/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków usługowych na terenie położonym przy ul. Polnej 69 w Toruniu (działka nr 181/1, obręb 43)

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
18.12.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
03.01.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Agnieszka Mikielska
Data wytworzenia: 18-12-2019
Kto opublikował: Paulina Żuchowska
Data publikacji: 18-12-2019 14:18:38
Kto zmodyfikował: Paulina Żuchowska
Data ostatniej modyfikacji: 18-12-2019 14:19:25
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A