Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 14.07.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 173/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przekazaniu do inwestora uwag strony postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z infrastrukturą, na terenie nieruchomości przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu(działka nr 580/1 i 581/6 z obrębu 10).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
19.12.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
03.01.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Magdalena Piernik
Data wytworzenia: 19-12-2019
Kto opublikował: Michał Lula
Data publikacji: 19-12-2019 11:39:06
Kto zmodyfikował: Michał Lula
Data ostatniej modyfikacji: 19-12-2019 11:41:07
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A