Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.01.2021

Liczba wejść na stronę: 14464049
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 188/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu postanowienia wzywającego inwestora do uzupełnienia wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji: budowa budynku biurowo – usługowego przy ul. Sportowej 24 w Toruniu, na działce nr 93 i 94 z obrębu 9.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
27.12.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
11.01.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Magdalena Piernik
Data wytworzenia: 27-12-2019
Kto opublikował: Michał Lula
Data publikacji: 27-12-2019 09:12:36
Kto zmodyfikował: Michał Lula
Data ostatniej modyfikacji: 27-12-2019 09:14:32
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A