Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 08.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13173362
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron 53431.1.449.2019/2019

Na podstawie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 27.12.2019 r. została wydana decyzja nr WSA.5343.1.449.2019.PM o umorzeniu postępowania w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego w Toruniu przy ul. Warszawskiej 10-12.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
30.12.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Iwona Czyż-Zaleska
Data wytworzenia: 30-12-2019
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 30-12-2019 14:13:59
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 30-12-2019 14:24:07
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A