Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657182
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 31/2020

Przetarg nieograniczony na dostawę 28 kamer stacjonarnych do modernizowanego osiedlowego systemu monitoringu wizyjnego, dostawa 15 kamer stacjonarnych z osprzętem dla TTBS na osiedle Solanki w ramach budżetu obywatelskiego - nowy termin składania ofert: 2 kwietnia 2020 r.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
19.03.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :31-siwz
- :31-specyfikacja kamery stacjonarnej, megapikselowej_cz1
- :31=specyfikacja urządzeń-cz2
- :31-wzór umowy_cz1
- :31-wzór umowy_cz2
- :31-zmiana ogłoszenia wysokość wadium
- :31-zmiana siwz_wysokość wadium
- :31-odpowiedzi na pytania
- :31-zmiana siwz-termin
- :31-zmiana ogłoszenia_termin-2-04
- :31-zestawienie ofert
- :31- informacja o wyborze oferty
- :31-zawarcie umowy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WOL
Data wytworzenia: 19-03-2020
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 19-03-2020 10:01:05
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 15-05-2020 12:01:31
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A