Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657172
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 27/2020

Przetarg nieograniczony na termomodernizację wraz z robotami towarzyszącymi budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Szumana 2 w Toruniu - nowy termin składania ofert- 17.04.20202r .

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
19.03.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :27-siwz
- :27-wzór umowy
- :27-zał do umowy
- :27-tabela wynagrodzenia
- :27-klauzula informacyjna
- :1-zał do siwz
- :2-kody CPV
- :3.opis techniczny
- :4.projekt zagospodarowania terenu
- :5.spis treści
- :6.szkic sytuacyjny
- :7.charaktrystyka energetyczna
- :8.proj.arch.bud.cz. graficzna
- :9.inst. sn. opis
- :10.inst. san. cz. rysunkowa
- :11. inst. elektr. opis
- :12. inst. elektryczne-cz. rysunkowa
- :13. przedmiar proj. arch-bud
- :14. przedmiar inst. elektryczne
- :15. przedmiar inst. sanitarne
- :16. STWiORB
- :17. załączniki formalne
- :13-zał do siwz_opis techniczny
- :27-zał do siwz_strona tytułowa
- :13.zał do siwz_tab. do opisu technicznego
- :27-zał do siwz_przedmiar
- :27-zał do siwz_przedmiar
- :27-zał do siwz_obliczenia
- :27-zał do siwz_specyfikacja techniczna
- :27-zał do siwz_E-01
- :27-zał do siwz_E-02
- :27-zał do siwz_E-03
- :27-zał do siwz_E-04
- :27-zał do siwz_E-05
- :27-zał do siwz_E-06
- :27-zał do siwz_E-07
- :zmiana_siwz_27_03
- :zmiana_ogloszenia_27_03
- :1-przedmiar ath
- :2- przedmiar ath
- :3-przedmiar ath
- :27-odp. na pytania_8-04
- :27-zmiana siwz-termin _17-04
- :27-zmiana ogłoszenia_termin-17-04
- :27-zmiana godziny otwarcia ofert
- :zestawienie ofert
- :27-informacja o wyborze oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WIiR
Data wytworzenia: 19-03-2020
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 19-03-2020 15:36:46
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 25-05-2020 13:32:46
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A