Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657166
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 14/2020

Przetarg nieograniczony na pełnienie kompleksowych nadzorów inwestorskich.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
20.03.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :siwz
- :klauzula informacyjna
- :wzor_umowy_cz1
- :wzor_umowy_cz2
- :wzor_umowy_cz3
- :wzor_umowy_cz4
- :wzor_umowy_cz5
- :część_1
- :część_2
- :część_3
- :część_4
- :część_5
- :ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia
- :zmiana_siwz_26_03
- :zmiana_ogloszenia_26_03
- :14-zestawienie ofert
- :informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: Kamila Góral
Data wytworzenia: 20-03-2020
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 20-03-2020 08:09:09
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 05-05-2020 15:12:26
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A