Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657399
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 24/2020

Przetarg nieograniczony na budowę windy osobowej przystosowanej do przewozu dla osób niepełnosprawnych oraz budowa toalety dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego przy ul. Grunwaldzkiej 33-35 w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
20.03.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :siwz
- :zal_do_wzoru_umowy_cz_1
- :wzor_umowy_kosztorysowe_cz2
- :wzor_umowy_cz1
- :tabela wynagrodzenia ryczałtowego_cz1
- :klauzula informacyjna
- :część_1_projekt
- :część_1_przedmiar_specyfikacje
- :część_2
- :zmiana_siwz_26_03
- :ogl_o_zmianie_ogloszenia
- :odpowiedzi_na_pytania_27_03
- :zestawienie ofert
- :24-unieważnienie postępowania
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: Kamila Góral
Data wytworzenia: 20-03-2020
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 20-03-2020 08:30:24
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 23-04-2020 15:28:08
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A