Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657394
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 351/2020

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy Budynku Koszar Bramy Chełmińskiej „Twierdza Toruń” przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 23/25 w Toruniu. Załączniki: przedmiar robót i szkic sytuacyjny.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
20.03.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zal.1
- :zał.2
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Slawomir Wiśniewski
Kto wytworzył: Maciej Kłysik
Data wytworzenia: 20-03-2020
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 20-03-2020 08:45:53
Kto zmodyfikował:
Data ostatniej modyfikacji: 20-03-2020 10:12:07
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A