Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657382
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 352/2020

Biuro Obsługi Urzędu, Urząd Miasta Torunia zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup 4 szt. telefonów IP oraz 10 licencji VoIP dla Alcatel-Lucent OmniPCX™ Communication Servers

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
20.03.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia.
- :Konfiguracja
- :Informacja o rozstrzygnięciu zapytania
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Piotr Konstanty
Data wytworzenia: 20-03-2020
Kto opublikował: Michał Balicki
Data publikacji: 20-03-2020 23:55:57
Kto zmodyfikował: Michał Balicki
Data ostatniej modyfikacji: 20-04-2020 12:35:23
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A