Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657379
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 353/2020

Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. "Labirynt z krzaków".

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
23.03.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
31.03.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Zał. nr 1
- :Zał. nr 2
- :inf o wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Jolanta Swinarska
Data wytworzenia: 23-03-2020
Kto opublikował: Anna Rasała
Data publikacji: 23-03-2020 11:22:13
Kto zmodyfikował: Anna Rasała
Data ostatniej modyfikacji: 02-04-2020 15:02:21
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A