Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657681
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 28.6220.3.2019/2020

Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „wdrożenie prac B+R celem uruchomienia produkcji książek zapachowych, drukowanych w nowej technologii mieszania mikrokapsułek zapachowych z farbą offsetową UV LED przy ul. Sowińskiego 2/4 w Toruniu (dz. 49, 50 – obręb 19)”

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
23.03.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
07.04.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 23-03-2020
Kto opublikował: Aleksandra Góra
Data publikacji: 23-03-2020 14:52:50
Kto zmodyfikował: Aleksandra Góra
Data ostatniej modyfikacji: 23-03-2020 14:55:04
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A