Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.01.2021

Liczba wejść na stronę: 14464019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 13.6733/2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rewaloryzacji części Zespołu dworsko-parkowego Biały Dwór na terenie położonym przy ul. Grunwaldzkiej 50, Św. Józefa 53-59 (działka nr 53/5 oraz część działki nr 52/7, obręb 34)

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
23.03.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
07.04.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Małgorzata Adamska
Data wytworzenia: 23-03-2020
Kto opublikował: Paulina Żuchowska
Data publikacji: 23-03-2020 14:55:10
Kto zmodyfikował: Paulina Żuchowska
Data ostatniej modyfikacji: 23-03-2020 14:55:42
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A