Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657670
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 26.6733/2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku Teatru Baj Pomorski oraz budowie obudowy miejsca do gromadzenia odpadów stałych na terenie położonym przy ul. Piernikarskiej 5-7, 9, Wola Zamkowa 5, 7, 9 w Toruniu (dz. nr 45, 46, 47, 48, 49 oraz części dz. nr 50, 51 i 53 obręb 17)

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
23.03.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
07.04.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Małgorzata Adamska
Data wytworzenia: 23-03-2020
Kto opublikował: Paulina Żuchowska
Data publikacji: 23-03-2020 14:56:53
Kto zmodyfikował: Paulina Żuchowska
Data ostatniej modyfikacji: 23-03-2020 14:57:16
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A